Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties, de VvKR

Wat is de VvKR?
De VvKR is een belangenvereniging voor kleine reisorganisaties en is in april 2011 opgericht.
vvkr

Doel van de VvKR?

De VvkR wil de belangen van kleine reisorganisaties behartigen op een breed vlak.
Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld:
 • Aanspreekpunt zijn als vertegenwoordiger van kleinschalige reisorganisaties.
 • Vraagbaak voor kleine organisaties die tegen – wettelijke – problemen oplopen.
 • Inventariseren van wensen die leven bij kleine reisorganisaties.
 • Activiteiten ontplooien in het belang van de leden: lezingen en workshops over diverse onderwerpen.
 • Het promoten van de voordelen van kleinschaligheid en betrokkenheid.
 • Zoeken naar mogelijkheden om te voldoen aan de wettelijke garantie-eisen.
 • Het inrichten van een portal zodat kleine organisaties makkelijker gevonden kunnen worden.
 • Reisvoorwaarden ontwikkelen specifiek voor kleine organisaties.
In de nabije toekomst willen we er naar streven dat het VvKR lidmaatschap staat voor een kwaliteitslabel. Hoe dat vormgegeven gaat worden zal in overleg met de leden worden bepaald.

Wat is de VvKR niet?
Het lidmaatschap van de VvKR is geen garantieregeling.
Om aan de wettelijke eisen voor garantiestelling te voldoen zal een reisorganisatie (die pakketreizen verkoopt) lid moeten zijn van de GGTO, SGR, SGST of mee moeten doen aan de STO-reisgarantie, die door de VvKR is ontwikkeld voor haar leden.

Ook is de VvKR geen loket voor klachten die reizigers kunnen hebben over een reis of reisorganisatie.

Wat is het voordeel van het lidmaatschap van de VvKR?
Leden van de VvKR maken deel uit van een steeds groter wordende groep kleinschalig werkende collega’s, die op deze manier langzaam maar zeker een stem krijgen naar buiten. Als eenling word je nergens gehoord.

Via de website wil de VvKR met leden en klanten communiceren. De VvKR is er vóór en dóór de leden. Het bestuur zal proberen onderwerpen aan te dragen en initiatieven te nemen, maar kan de VvKR alleen levensvatbaar maken met voldoende betrokkenheid van alle leden!
Leden van de VvKR kunnen inmiddels al een prima Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor een zeer scherp tarief.

Ook kunnen leden die vluchten aanbieden aan hun klanten tegen een aantrekkelijk tarief samenwerken met een vluchten consolidator.

Vanaf medio april 2013 is er voor leden van de VvKR een nieuwe garantieregeling bij om te voldoen aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden: de STO-reisgarantie.

In de toekomst zullen er meer voordelen voor de leden beschikbaar komen.
De VvKR wil ook mogelijkheden bieden om de leden onderling kennis en ervaring te laten delen en uit te wisselen.

Wie kunnen er lid worden van de VvKR?
Unaniem is de VvKR tot de volgende criteria gekomen waaraan een reisorganisatie dient te voldoen om lid te worden en lid te blijven:
 • Een organisatie dient ingeschreven te staan bij een Nederlandse Kamer van Koophandel.
 • De omzet per jaar bedraagt maximaal € 1,5 miljoen.
 • Op de Algemene Ledenvergadering van 6 april 2013 is besloten dat alle leden per 1 november 2013 dienen te voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van de garantie.
Verder dient de organisatie nog aan tenminste 2 van de volgende 3 criteria te voldoen:
 • Het maximum aantal geboekte personen is 2000 per jaar.
 • Groepsgrootte maximaal (gemiddeld) 20 personen. Dit geldt niet voor incentives.
 • Maximaal 5 full-time medewerkers, waarbij part-timers worden omgerekend naar full-timers.
Er zijn in Nederland honderden kleine reisorganisaties actief. In September 2013 hebben zich al ruim 170 organisaties aangesloten bij de VvKR.

Iedere organisatie die voldoet aan de eisen zoals hierboven omschreven en die kleinschaligheid belangrijk vindt en gebruik wil maken van de voordelen die het lidmaatschap biedt, kan zich aanmelden bij de VvKR.

Stukje geschiedenis over ontstaan VvKR
Op 11 januari 2011, op de vakdag van de vakantiebeurs in Utrecht, publiceert de ANVR (= Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen) een lijst van ca. 30 reisorganisaties die volgens de ANVR niet voldoen aan de wettelijk eisen omtrent de garantiestelling bij financieel onvermogen.

Op initiatief van Kazachstan Reizen komen een aantal van de organisaties die op die lijst staan met elkaar in contact.
Na twee bijeenkomsten in Utrecht wordt er begin april in Amsterdam op de derde bijeenkomst besloten om een Vereniging op te richten om de belangen te behartigen van kleinschalige reisorganisaties.

Hoofdonderwerp op de agenda is in eerste instantie het zoeken naar alternatieven voor de SGR. In 2011 werden daarover al gesprekken gevoerd met de SGR en de CA.

Daarnaast worden er ook al andere onderwerpen aangepakt die belangrijk zijn zoals een aansprakelijkheidsverzekering.

Het doel van de VvKR is, om samen met de leden, kleine reisorganisaties een steun in de rug te zijn.
Met elkaar zijn al die kleine bedrijven de krenten in de pap van de reiswereld.
Daar moeten we zuinig op zijn!

Klik hier voor de website van de VvKR
Copyright © 2018 Enjoy! Motorreizen. Alle rechten voorbehouden. - Website by Roderic